کلیدواژه‌ها = کشور اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-118

اسماعیل آجرلو؛ فیروز اصلانی