کلیدواژه‌ها = دادرس اساسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-90

محسن ایرج؛ خیرالله پروین