کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 1
1. تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-122

محمد زرشگی؛ محمد جلالی