کلیدواژه‌ها = تاریخ حقوق ایران
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-80

هادی طحان نظیف؛ رضا احسانی