کلیدواژه‌ها = بطلان
تعداد مقالات: 1
1. ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی