کلیدواژه‌ها = شرط صفت
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-124

جواد نیک‌نژاد