نویسنده = مسعود اخوان‌فرد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی

دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 181-212

مسعود اخوان‌فرد؛ محمدامین کیخافرزانه