نویسنده = سمیه ظهوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 447-466

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری