نویسنده = جواد حسین زاده
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 207-231

جواد حسین زاده