نویسنده = محمد آرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-188

جنت داین؛ محمد آرین