نویسنده = حسن بادینی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 325-352

حسن بادینی؛ سید حسین اسعدی


2. شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-31

حسن بادینی؛ سید علی‌اصغر رحیمی