نویسنده = توکل حبیب‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 61-98

توکل حبیب‌زاده