نویسنده = توکل حبیب‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت»

دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-120

توکل حبیب‌زاده؛ فرنگیس منصوری


2. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا