نویسنده = آیت‎الله سید حسین سعادت مصطفوی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-36

آیت‎الله سید حسین سعادت مصطفوی؛ سید هاشم پور مولا