نویسنده = علی اکبر گرجی ازندریانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-71

عثمان سالاری؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ بیژن عباسی لاهیجی