نویسنده = علی غلامی
تعداد مقالات: 2
1. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده