نویسنده = هادی طحان نظیف
تعداد مقالات: 5
1. همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 421-448

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


2. تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 543-566

هادی طحان نظیف


3. خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-80

هادی طحان نظیف؛ رضا احسانی


4. نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-94

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


5. تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-127

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف