نویسنده = سید علی خزایی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-127

سید علی خزایی