نویسنده = سید علی‌اصغر رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-31

حسن بادینی؛ سید علی‌اصغر رحیمی