-----------------------------------------

دوفصلنامه علمی _ پژوهشی  پژوهشنامه حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی(معارف اسلامی و حقوق) به کوشش دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به سردبیری استاد  دکتر  الماسی، به موجب نامه شماره 196191/3 و جلسه مورخ 22/9/91 کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 پاییز و زمستان 90 دارای امتیاز علمی پژوهشی می‌باشد.

در این مجله دو دسته از مقالات ارائه می‌گردد: دستۀ اول، متمرکز بر شیوة مبنایی و نظری و شیوۀ تعامل حقوق، فقه، فلسفه و سایر حوزه‌های مرتبط با حقوق است. این دست مقالات با تأکید بر نظریه‌های مبنایی حقوق سعی در واکاوی و ارائۀ نظریۀ جدید در ادبیات حقوقی کشور دارد. دستۀ دیگر مقالات، مقالاتی است که سعی می‌کند مشکلات و مسائل حقوقی را در عرصۀ عمل، با نگاهی میان‌رشته‌ای، تطبیقی و کاربردی حل کند. به‌عبارتی، در دستۀ دوم مقالات سعی در ارائۀ راهکاری‌هایی مناسب جهت رفع چالش‌های حقوقی موجود در جامعه دارد. دستۀ دوم به مطالعات و ادبیات عملی حقوق نزدیک‌تر است، حال آنکه دستۀ اول، سعی در ارائۀ نظریات جدید در بنیان‌های حقوقی کشور دارد. امید است با تعامل این دو دسته از مقالات، جامعة علمی- حقوقی کشور شاهد ارائۀ مقالاتی بدیع، در مرز‌های دانش در مطالعات حقوق، فقه فلسفه و سایر علوم مورد نیاز جهت رفع مشکلات و ارائۀ راهکارها و نظریات در فضای علمی و عملی حقوق باشد و این مجله به غنای ادبیات حقوق در کشور بیافزاید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 50، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1398، صفحه 301-382 

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

2. مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

صفحه 325-352

حسن بادینی؛ سید حسین اسعدی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3. اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب

صفحه 353-398

حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 421-448

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

7. مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی

صفحه 473-498

حمید اسدی؛ اعظم مهدوی پور؛ سودابه رضوانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

8. واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران

صفحه 499-526

آیت مولایی؛ فردین مرادخانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. امکان‌سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم

صفحه 527-550

سیدسجاد محمدی؛ سیدابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی