-----------------------------------------

دوفصلنامه علمی _ پژوهشی  پژوهشنامه حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی(معارف اسلامی و حقوق) به کوشش دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به سردبیری استاد  دکتر  الماسی، به موجب نامه شماره 196191/3 و جلسه مورخ 22/9/91 کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 پاییز و زمستان 90 دارای امتیاز علمی پژوهشی می‌باشد.

در این مجله دو دسته از مقالات ارائه می‌گردد: دستۀ اول، متمرکز بر شیوة مبنایی و نظری و شیوۀ تعامل حقوق، فقه، فلسفه و سایر حوزه‌های مرتبط با حقوق است. این دست مقالات با تأکید بر نظریه‌های مبنایی حقوق سعی در واکاوی و ارائۀ نظریۀ جدید در ادبیات حقوقی کشور دارد. دستۀ دیگر مقالات، مقالاتی است که سعی می‌کند مشکلات و مسائل حقوقی را در عرصۀ عمل، با نگاهی میان‌رشته‌ای، تطبیقی و کاربردی حل کند. به‌عبارتی، در دستۀ دوم مقالات سعی در ارائۀ راهکاری‌هایی مناسب جهت رفع چالش‌های حقوقی موجود در جامعه دارد. دستۀ دوم به مطالعات و ادبیات عملی حقوق نزدیک‌تر است، حال آنکه دستۀ اول، سعی در ارائۀ نظریات جدید در بنیان‌های حقوقی کشور دارد. امید است با تعامل این دو دسته از مقالات، جامعة علمی- حقوقی کشور شاهد ارائۀ مقالاتی بدیع، در مرز‌های دانش در مطالعات حقوق، فقه فلسفه و سایر علوم مورد نیاز جهت رفع مشکلات و ارائۀ راهکارها و نظریات در فضای علمی و عملی حقوق باشد و این مجله به غنای ادبیات حقوق در کشور بیافزاید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 49، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

1. علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی

صفحه 1-24

علی غلامی؛ جمال الدین حسین زاده


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 25-50

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران

صفحه 77-96

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزایی؛ نادر مختاری افراکتی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

صفحه 125-146

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


شناسنامه علمی شماره

13. شناسنامه